Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:20 Torsdag 2020-01-30 kl. 10:00

Torsdag 2020-01-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20
Datum och tid: 2020-01-30 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning (AU5)
Justering
Skr. 2019/20:48 och motioner
Föredragande: CK

3. Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete (AU6)
Justering
Skr. 2019/20:46 och motioner
Föredragande: CK

4. Kanslimeddelanden

- Anmälan av sammanträdesplanen

- EU-information
Kommissionens arbetsprogram för 2020

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 februari 2020 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 19
2. Förslag till betänkande AU5
3. Förslag till betänkande AU6
4. Sammanträdesplanen nr 20