Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:21 Torsdag 2020-02-06 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21
Datum och tid: 2020-02-06 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MB, SH

3. Stöd till kommunsektorn (AU3y)
Justering
Föredragande: AHS

4. Kommissionens arbetsprogram 2020
Fråga om ev. yttrande till utrikesutskottet
Föredragande: MS

5. Förslag om förstudie från uppföljnings- och utvärderingsgruppen
Ev. beslut

6. Kanslimeddelanden

- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

- Anmälan av ärendeplan mars–juni

- Anmälan av AU-Hänt

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Tisdagen den 11 februari 2020 kl. 11.00Bilagor


1. Protokoll nr 20
2. Förslag till betänkande
3. Förslag till yttrande
4. Fördragnings-PM, COM(2020) 37 Kommissionens arbetsprogram 2020, Bilagor 1-5
6. Sammanträdesplan nr 21, Ärendeplan mars-juni, AU-Hänt