Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:22 Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-02-11 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU7)
Justering
Motioner
Föredragande: MB och SH

3. Utredningen om en moderniserad arbetsrätt A2019:01
Information, särskilde utredaren Gudmund Toijer

4. Utkast till rådsslutsatser om ökat välbefinnande på arbetet
Överläggning
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

5. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen

· Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

Aktuella förhandlingar:

- Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

- Europeiska socialfonden plus

- Samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

- Förordning 883 om samordning av de sociala trygghetssystemen i de delar som rör arbetslöshetsförsäkringen

- Bemyndigande om ratificering av ILO-konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Rådsmöten under det kroatiska ordförandeskapet:

- Ordförandeskapets prioriteringar

- EPSCO-mötet den 19 mars 2020

- EPSCO-mötet den 11 juni 2020

- Informella EPSCO-mötet den 27–28 april 2020

Kommande förslag under 2020:

- Revidering av den europeiska ungdomsgarantin

- Initiativ om minimilön

- Ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet

- Europeiskt system för arbetslöshetsåterförsäkring

· Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen:

Aktuella förhandlingar:

- Antidiskrimineringsdirektivet

Rådsmöten under det kroatiska ordförandeskapet:

- Ordförandeskapets prioriteringar

- EPSCO-mötet den 11 juni 2020

- Informella EPSCO-mötet den 27–28 april 2020

Kommande förslag under 2020:

- En europeisk jämställdhetsstrategi

- HBTQ-strategi

- Handlingsplan om integration och inkludering

- Initiativ om lönetransparens

6. Kanslimeddelanden
Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 februari 2020 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll nr 21
2. Förslag till betänkande
3. Länk till utredningen
4. Utkast till rådsslutsatser, Överläggnings-PM
5. PM från A-dep, PM till SfU, preliminär dagordning
6. Sammanträdesplanen