Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-02-18 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Kommissionens arbetsprogram 2020 (AU4y)
Justering
Föredragande: MS

3. Information från Arbetsförmedlingen
Generaldirektör Maria Mindhammar

4. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 mars 2020 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll nr 22
2. Förslag till yttrande
4. Sammanträdesplan nr 23