Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:24 Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-03-03 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Integration (AU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

3. Arbetsmiljö och arbetstid (AU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: CK

4. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen

5. Övriga frågor
- Återrapport från europeiska parlamentsveckan den 18–19 februari 2020 i Bryssel

- Återrapport från OECD:s parlamentarikerdagar den 24–26 februari 2020 i Paris

- Återrapport från utskottsresan till Australien den 23–28 februari 2020

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 mars 2020 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 23
2. Föredragnings-PM, Motionshäfte
3. Föredragnings-PM, Motionshäfte
4. Sammanträdesplan nr 24