Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-03-12 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Arbetsrätt (AU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: BL

3. Effektiviteten i förmedlingsverksamheten – förmedlarnas attityder och arbetssätt har betydelse
Information från Riksrevisionen, riksrevisor Stefan Lundgren

4. Kanslimeddelanden

- Anmälan av sammanträdesplanen

- Anmälan av AU-Hänt

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 mars 2020 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll nr 24
2. Förslag till betänkande
3. Rapport RiR 2020:5
4. Sammanträdesplan nr 25, AU-Hänt nr 5