Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Torsdag 2020-03-26 kl. 09:30

Torsdag 2020-03-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-03-26 09:30
Plats: Skandia-salen, Neptunus, Plan 3

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Justering av protokoll

3. Integration (AU9)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

4. Arbetsmiljö och arbetstid (AU10)
Justering
Motioner
Föredragande: CK

5. Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt (AU11)
Beredning
Skrivelse 2019/20:73 och motion
Föredragande: MB

6. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. beslut
Skr. 2019/20:75
Föredragande: CK

7. Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
Överläggning
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

8. Konsekvenser för arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset
Information från regeringen
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

9. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2020 kl. 10.00

Bilagor


2. Protokoll nr 25
3. Förslag till betänkande AU9
4. Förslag till betänkande AU10
5. Följdmotion, Föredragnings-PM AU11
6. Protokollsutdrag, Föredragnings-PM
7.Förlag COM(2020) 70, Bilaga COM(2020) 70, Överläggnings-PM
9. Sammanträdesplan nr 26