Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:27 Onsdag 2020-04-08 kl. 11:00

Onsdag 2020-04-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27
Datum och tid: 2020-04-08 11:00
Plats: Skatteutskottets sessionssal, RÖ4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Arbetsförmedlingen
Generaldirektör Maria Mindhammar

3. Information från Sveriges A-kassor
Kanslichef Tomas Eriksson

4. Information från Trygghetsfonden TSL
Verkställande direktör Caroline Söder

5. Information från TRR Trygghetsrådet
Verkställande direktör Lennart Hedström

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2020 preliminärt kl. 10.00

Bilagor