Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:28 Torsdag 2020-04-23 kl. 10:00

Torsdag 2020-04-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28
Datum och tid: 2020-04-23 10:00
Plats: RÖ 5-37, fd. BoU

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Justering av protokoll

3. Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (AU12)
Beredning
Prop. 2019/20:117 och motioner
Föredragande: CK

4. Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden (AU13)
Beredning
Prop. 2019/20:135 och motioner
Föredragande: BL

5. Vårändringsbudget för 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Prop. 2019/20:99 och ev. motioner
Föredragande: MB

6. Läget på arbetsmarknaden till följd av coronaviruset
Information från regeringen
Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2020 kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll nr 27
3. Motionshäfte, Föredragnings-PM
4. Motionshäfte, Föredragnings-PM
5. Protokollsutdrag FiU, Utdrag ur proposition