Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:29 Torsdag 2020-04-23 kl. 11:00

Torsdag 2020-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29
Datum och tid: 2020-04-23 11:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt (AU11) Justering
Skrivelse 2019/20:73 och motion
Föredragande: MB

2. Kommissionens meddelande En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020­–2025
Överläggning
Statssekreterare Karin Strandås

3. Utskottsresan till Australien
Godkännande av reseredogörelsen

4. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen
Anmälan av EU-hänt

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 maj 2020 kl. 10.00

Bilagor


1. Förslag till betänkande
2. Meddelande, Fakta-PM
3. Reseredogörelse
4. Sammanträdesplan nr 29, EU-hänt 2019/20 nr 3