Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:3 Tisdag 2019-10-01 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-10-01 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (AU3)
Beredning
Prop. 2018/19:151
Föredragande: CK

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. beslut
Föredragande: MS

4. Information från Arbetsförmedlingen
Generaldirektör Mikael Sjöberg

5. Kanslimeddelanden

- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

- OECD:s globala parlamentarikerdagar,
10–11 oktober 2019 i Paris
Information och fråga om deltagande av utskottets nätverksrepresentanter. Ev. beslut

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 2
2. Föredragnings-PM
3. PM remiss KU, Protokollsutdrag KU, Bilaga 1 och 2 avgjorda subärenden 2018, Föredragnings-PM
5. Sammanträdesplan 3