Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:30 Tisdag 2020-05-12 kl. 11:00

Tisdag 2020-05-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:30
Datum och tid: 2020-05-12 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Arbetsförmedlingen
Generaldirektör Maria Mindhammar

3. Justering av protokoll

4. Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering (AU14)
Beredning
Föredragande: BL
Prop. 2019/20:150 och motioner

5. Utskottets uppföljning om nyanlända invandrares etablering med särskilt fokus på nyanlända kvinnor
Fråga om den fortsatta inriktningen. Ev. beslut

6. Kanslimeddelanden

- Anmälan av sammanträdesplanen

- Anmälan av AU-Hänt

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 maj 2020 preliminärt kl. 9.45

Bilagor


3. Protkoll 28 och 29
4. Föredragnings-PM, Motioner
5. PM
6. Sammanträdesplan nr 30, AU-Hänt nr 6