Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-05-14 kl. 09:40

Torsdag 2020-05-14 kl. 09:40

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31
Datum och tid: 2020-05-14 09:40
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (AU12)
Justering
Prop. 2019/20:117 och motioner
Föredragande: CK

3. Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden (AU13)
Justering
Prop. 2019/20:135 och motioner
Föredragande: BL

4. Vårändringsbudget för 2020 (AU5y)
Justering
Prop. 2019/20:99
Föredragande: MB

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 juni 2020 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 30
2. Förslag till betänkande
3. Förslag till betänkande
4. Förslag till yttrande