Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:33 Torsdag 2020-06-04 kl. 10:15

Torsdag 2020-06-04 kl. 10:15

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:33
Datum och tid: 2020-06-04 10:15
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering (AU14)
Justering
Prop. 2019/20:150 och motioner
Föredragande: BL

3. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet, beslut.
Skr. 2019/20:75
Föredragande: AHS

4. Kommissionens förslag till reviderad förordning om Europeiska socialfonden plus
Subsidiaritetsprövning, beslut.
COM(2020) 447
Föredragande: AHS

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 juni 2020 preliminärt kl. 09.00

Bilagor