Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:34 Tisdag 2020-06-16 kl. 09:15

Tisdag 2020-06-16 kl. 09:15

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:34
Datum och tid: 2020-06-16 09:15
Plats: f.d. BoU RÖ5-37

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Justering av protokoll

3. Reviderat förslag om Europeiska socialfonden plus
Överläggning
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

4. Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01)
Information
Särskilda utredaren Maria Hemström Hemmingsson

5. Riksrevisionens granskningsrapport Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande
Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg

6. Kanslimeddelanden

- Anmälan av preliminär sammanträdesplan hösten 2020/21
- Anmälan av PM om aktuella utredningar

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll nr 33
3. COM2020 (447), Överläggnings-PM
6. Preliminär sammanträdesplan, PM