Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-08 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Reformeringen av Arbetsförmedlingen
Information
Statsrådet Eva Nordmark, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Kanslimeddelanden
- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

- Anmälan av AU-Hänt

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 2019/20:3
3. Sammanträdesplan 2019/20:4, AU-Hänt