Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-15 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (AU3)
Justering
Prop. 2018/19:151
Föredragande: CK

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (AU2y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Fortsatt beredning
Föredragande: MS

4. Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MB

5. Höständringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Prop. 2019/20:2 och motion
Föredragande: AHS

6. Stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt
Information från Riksrevisionen, riksrevisor Stefan Lundgren

7. OECD:s globala parlamentarikerdagar, 10–11 oktober 2019
i Paris
Återrapport
Patrik Björck (S)

8. Kanslimeddelanden
- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

- Anmälan av EU-Hänt

- Anmälan av inkommen skrivelse

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 oktober 2019 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 4
2. Förslag till betänkande AU3
3. Förslag till yttrande AU2y
4. Föredragnings-PM
5. Protokollsutdrag, Utdrag proposition 2019/20:2
8. Sammanträdesplan nr 5, EU-Hänt 2019/20:1, Skrivelse