Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Torsdag 2019-10-17 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-17 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Information från Konjunkturinstitutet
Prognoschef Ylva Hedén Westerdahl

3. Kanslimeddelanden
- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen
- Anmälan av yrkandesammanställningar från allmänna motionstiden 2019/20

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 5
2. Konjunkturläget Oktober 2019
3. Sammanträdesplan 6, Yrkandesammanställning områdesvis och partivis