Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-10-22 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU1y)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MB

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (AU2y)
Justering
Föredragande: MS

4. Information från Statistiska centralbyrån
Enhetschef John Kling

5. Framtidens jämställdhetspolitik i EU
Överläggning
Statsrådet Åsa Lindhagen, Arbetsmarknadsdepartementet

6. Utkast till rådsslutsatser om jämställdhet (Pekingsplattformen 25 år)
Överläggning
Statsrådet Åsa Lindhagen, Arbetsmarknadsdepartementet

7. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 november 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 6
2. Förslag till yttrande AU1y
3. Förslag till yttrande AU2y
5. Överläggnings-PM
6. Rådsslutsatser, Överläggnings-PM
7. Sammanträdesplan 7