Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-11-05 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utkast till rådsslutsatser om inkluderande arbetsmarknader
Överläggning
Statsrådet Eva Nordmark, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Utkast till rådsslutsatser på arbetsmiljöområdet
Information
Statsrådet Eva Nordmark, Arbetsmarknadsdepartementet

4. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(2021–2027)
Information
Statsrådet Eva Nordmark, Arbetsmarknadsdepartementet

5. Europeiska socialfonden plus (2021–2027)
Information
Statsrådet Eva Nordmark, Arbetsmarknadsdepartementet

6. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 november 2019 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 2019/20:7
2. Utkast rådsslutsatser, Överläggnings-PM
3. Utkast rådsslutssatser, Protkoll från sammanträdet den 16 maj 2019
6. Sammanträdesplan nr 8