Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:9 Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-11-07 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MB

3. Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet
(A 2019:02)
Information om de arbetsrättsliga delarna, särskilda utredaren
Inga-Lill Askersjö

4. Kanslimeddelanden
- Anmälan av sammanträdesplanen
- Anmälan av AU-Hänt

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 november 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 2019/20:8
2. Föredragnings-PM, Motionshäfte
3. Länkar till kommittédirektiv 2019:24, antagen rättsakt
4. Sammanträdesplan nr 9, AU-Hänt 2019/20:2