Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:1 Torsdag 2020-09-17 kl. 10:00

Torsdag 2020-09-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:1
Datum och tid: 2020-09-17 10:00
Plats: RÖ 4-50 SoU:s sessionssal

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Kommande förslag om rättvisa minimilöner för arbetstagare i EU
Överläggning
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

3. Forskningsförmiddag för utskotten den 8 april 2021
Fråga om deltagande och ämnesområde. Ev. beslut

4. Kanslimeddelanden

- Anmälan av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten
Motionstiden utgår 23 september 2020

- Anmälan av regeringens skrivelse om ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv
Motionstiden utgår 23 september 2020

- Anmälan av ärendeplanen oktober–december 2020

- Anmälan sammanträdesplanen

- Anmälan av uppdaterad PM om aktuella utredningar

- Anmälan av PM om enhetliga arbetsrutiner för EU-frågorna

- Anmälan av inkomna skrivelser


5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 september 2020 kl. 11.00


Bilagor