Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:15 Tisdag 2021-01-12 kl. 11:00

Tisdag 2021-01-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15
Datum och tid: 2021-01-12 11:00
Plats: RÖ 5-38

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Statens insatser mot exploatering av arbetskraft – Regelverk, kontroller samt information och stöd till de drabbade
Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg

3. Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning (AU7)
Beredning
Skr. 2020/21:39 och motion
Föredragande: MB

4. Utskottens forskningsdag 8 april 2021
Fråga om upplägg för utskottets seminarium

5. Kanslimeddelanden
- Anmälan av ärendeplanen januari-april 2021
- Anmälan av sammanträdesplanen
- Anmälan av uppdaterad PM om aktuella utredningar
- Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 januari 2021 kl. 11.00

Bilagor


2. Rapport RiR 2020:27
3. Motion, Föredragnings-PM
4. Prel.program, AU:s seminarium PM
5. Ärendeplan, sammanträdesplan nr 15, PM om aktuella utredningar, inkomna skrivelser