Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:2 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-22 11:00
Plats: RV2 Lektionssal 1

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Ordförandeskapet

Informella möten
-Informellt videomötet den 17 juli
-Informellt möte i Berlin den 2 november

Aktuella förhandlingar
- Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
- Europeiska socialfonden plus
- Beslut om samarbetet mellan de europeiska offentliga arbetsförmedlingarna
- Revidering av förordning 883/2004
- Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
- Rådsrekommendation om ”En väg till jobb – en förstärkt ungdomsgaranti”
- Rådsslutsatser om säsongsarbetare

Rådsmöten under hösten
- Epsco 13 oktober (inställt, ersätts av informellt videomöte)
- Epsco 3 december

Aviserade initiativ under 2020
- Carcinogen- och mutagendirektivet
- Initiativet om minimilöner

4. Budgetpropositionen för 2021
Information från regeringen
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

5. Budgetpropositionen för 2021
Information från regeringen
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen

6. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen

Ordförandeskapet

Informella möten
-Informellt möte i Potsdam den 19–20 november

Aktuella förhandlingar
- Antidiskrimineringsdirektivet
- Rådsslutsatser om lönegapet mellan kvinnor och män

Rådsmöten under hösten
- Epsco 13 oktober (inställt, ersätts av informellt videomöte)
- Epsco 3 december

Aviserade initiativ under 2020

- Strategi för jämlikhet för hbtq-personer
- Handlingsplan om integration och inkludering
- Initiativ om lönetransperens

7. Kanslimeddelanden

Anmälan sammanträdesplanen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 september 2020 kl. 10.00

Bilagor


2. Protokoll nr 2
3. Epsco-dagordningar
7. Sammanträdesplan nr 2