Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Måndag 2009-09-14 kl. 15:00

Utskottsmöte 2008/09:36

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:36
Datum och tid: 15:00
Plats: RÖ 5-38 Information av riksrevisor Claes Norgren, Riksrevisionen, om RiR 2009:13 Omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-info från kansliet
-LD-

3. Fråga om eventuellt yttrande till NU med anledning av proposition 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet och följdmotion
-EMD-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 13 oktober kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 2 PM om KOM-dokument inkomna sommaren 2009
Punkt 3 PM och motion (endast till ledamöter och i utskottet
verksamma suppleanter)