Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-03-01 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 EU-information av statssekreterare Anders Teljebäck med medarbetare, Näringsdepartementet

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-EK-

3. Justering av bet. 2004/05:AU4 Arbetslöshetsförsäkringen
-GU- och -AOA-

4. Avvrapporteringar

5. Inkomna skrivelser

6. Justering av protokoll

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (torsdagen den 3 mars kl. 09.15)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2004/05:AU4 + stenografiska anteckningar från AU:s hearing om tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen