Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-03-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Behandling av regeringens skr. 2004/05:66 Politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen jämte motion väckt med anledning av skrivelsen och motioner om arbetsrätt från allmänna motionstiderna 2002/03, 2003/04 och 2004/05
(bet. 2004/05:AU8)
-GU- och -AOA-

4. Avrapporteringar

5. Inkomna skrivelser

6. Justering av protokoll

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 5 april kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3 PM och motion med anledning av skr.