Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-04-26 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-EK-

3. Justering av yttr. 2004/05:AU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
-AOA-

4. Behandling av proposition 2004/05:148 Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer och motion väckt med anledning av propositionen (bet. 2004/05:AU9)
-SF-

5. Avrapporteringar

6. Inkomna skrivelser

7. Justering av protokoll

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (torsdagen den 12 maj kl. 09.15)


Bilagor


Punkt 3 Utkast till yttr. 2004/05:AU3y
Punkt 4 PM