Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-05-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-TA-

3. Information från beredningsområdet
-SF-

4. Behandling av proposition 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition, tilläggsbudget för 2005, för yttrande till FiU (2004/05:AU4y)
-GU-

5. Avrapporteringar

6. Inkomna skrivelser

7. Justering av protokoll

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (torsdagen den 12 maj kl. 09.15)


Bilagor


Punkt 3 PM
Motioner med anledning av propositionen, tb
Fi13 (m), Fi14 (fp), Fi15 (kd) och Fi16 (c)*

* Endast till ordinarie ledamöter och i AU verksamma suppleanter