Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-05-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 Information om proposition 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering av kansliråd Örjan Härneskog, Näringsdepartementet

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, motioner väckta med anledning av propositionen och motioner om jämställdhet från allmänna motionstiden 2004/05 (bet. 2004/05:AU7)
-SF-

4. Justering av yttrande 2004/05:AU4y Behandling av proposition 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition, tilläggsbudget för 2005 (yttrande till FiU)
-GU-

5. Avrapporteringar

6. Inkomna skrivelser

7. Justering av protokoll

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (tisdagen den 24 maj kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 4 Utkast till yttr. 2004/05:AU4y