Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-05-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 EU-information av statssekreterare Anders Teljebäck med medarbetare, Näringsdepartementet

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-TA-

3. Justering av betänkande 2004/05:AU7 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering
-SF-

4. Avrapporteringar

5. Inkomna skrivelser

6. Justering av protokoll

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (ingen tidpunkt bestämd)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2004/05:AU7