Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2004-11-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-EK-

3. Behandling av propositionerna 2004/05:1, utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, 2003/04:142 Ändring i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och 2003/04:152 Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration, lagförslaget 80 i propositionen, samt motioner väckta dels under den allmänna motionstiden, dels med anledning av
skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling
(bet. 2004/05:AU1)
-EK-, -SF-, -PN- och- AOA-

4. Överlämnande av motionerna 2004/05:Kr289 yrk. 4 och 2004/05:Kr357 yrk. 2 till kulturutskottet (omedelbar justering)

5. Avrapporteringar

6. Inkomna skrivelser

7. Justering av protokoll

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (torsdagen den 11 november kl. 09.15)


Bilagor


Punkt 3 FöredragningsPM AU1 och motionshäften*