Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2004-11-30 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 Information av Wanja Lundby-Wedin, LO, om arbetet i Wim Kok-gruppen (kl. 11.00-11.45 ca)

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-EK-

3. Avrapporteringar

4. Inkomna skrivelser

5. Justering av protokoll

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde (inget datum bestämt)

Bilagor