Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2006-01-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Behandling av motioner om arbetsmiljö från allmänna motionstiderna 2004/05 och 2005/06
(bet. 2005/06:AU2)

4. Behandling av proposition 2005/06:52 Elektronisk informationsöverföring hos arbetslöshetskassorna och inom Arbetsmarknadsverket (bet. 2005/06:AU4)

5. Mottagande av motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 12 från finansutskottet och 2005/06:So2 yrkande 7 från socialutskottet

6. Överlämnande av motion 2005/06:A420 yrkande 33 till näringsutskottet

7. Avrapporteringar

8. Justering av protokoll

9. Inkomna skrivelser

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde (tisdagen den 31 januari kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3 PM
Punkt 4 PM