Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Justering av bet. 2005/06:AU2 Arbetsmiljö
-IS-

4. Justering av bet. 2005/06:AU4 Elektronisk informationsöverföring hos arbetslöshetskassorna och
inom Arbetsmarknadsverket
-GU-

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (torsdagen den 16 februari kl. 09.15)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2005/06:AU2
Punkt 4 Utkast till bet. 2005/06:AU4