Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Peter Fredriksson, IFAU.

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Avrapporteringar

4. Justering av protokoll

5. Inkomna skrivelser

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde (torsdagen den 9 mars kl. 09.15)Bilagor