Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Behandling av skrivelse 2005/06:91 Anställningsvillkor i bemanningsföretag, motion väckt med anledning av skrivelsen och motioner från allmänna motionstiden 2005/06 (bet. 2005/06:AU7)
-GU-, -AOA-

4. Behandling av motioner om jämställdhets- och diskrimineringsfrågor från allmänna motionstiden 2005/06 (bet. 2005/06:AU6)
-SF-, -IS-

5. Behandling av framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid och motioner väckta med anledning av framställningen
för yttrande till KU (2005/06:AU2y)
-GU-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (torsdag den 23 mars kl. 09.15)Bilagor


Punkt 3 PM + motion
Punkt 4 PM
Punkt 5 PM + motioner