Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-18 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Behandling av proposition 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken och motioner väckta med anledning av propositionen.
-GU-

4. Fråga om överlämnande av motionerna 2005/06:A5 yrkande 2 till konstitutionsutskottet och 2005/06:A3 yrkande 11 och 2005/06:A5 yrkande 3 till kulturutskottet.

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (torsdagen den 20 april kl. 09.15)

Bilagor


Punkt 3 PM (recit) + motioner