Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Bo Bylund, AMS

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Avrapporteringar

4. Justering av protokoll

5. Inkomna skrivelser

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde (torsdagen den 27 oktober kl. 09.15)

Bilagor