Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Behandling av proposition 2005/06:1, utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, och motioner väckta under den allmänna motionstiden (bet. 2005/06:AU1)
-SF-, -IS- och -AOA-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (torsdagen den 10 november kl. 09.15)

Bilagor


Punkt 3 FöredragningsPM AU1 och motionshäften (3 delar)*