Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-29 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information

3. Justering av bet. 2005/06:AU1 Utgiftsområdena
13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
-SF-, -IS- och -AOA-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (torsdagen den 1 december kl. 09.15)Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2005/06:AU1