Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2007-01-30 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 Information från Riksrevisionen (Riksrevisor Eva Lindström) maa av rapporten om statliga insatser för nyanlända invandrare (kl. 11.00 ...

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet

3. Överlämnande av motion 2006/07:A264 till socialutskottet
-GU-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (torsdagen den 1 februari kl.10.00)Bilagor


Punkt 5 Skickas elektroniskt