Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2007-02-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Behandling av utlåtande om grönboken En modern arbetsrätt för 2000-talets utmaningar (bet. 2006/07:AU12)
-EMD-

4. Behandling av motioner om arbetsrätt från allmänna motionstiden 2006/07 (bet. 2006/07:AU9)
-EMD-

5. Behandling av motioner väckta med anledning av skrivelse 2006/07:36 Återkallelse av skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner och motioner om jämställdhet från allmänna motionstiden 2006/07 (bet. 2006/07:AU10)
-KBH-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (torsdagen den 1 mars kl. 10.00)Bilagor


Punkt 3 PM (bet. 2006/07:AU12)
Punkt 4 PM (bet. 2006/07:AU9
Punkt 5 PM + motioner (bet. 2006/07:AU10)