Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:31

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Justering av yttrande till FiU över prop. 2006/07:100 års ekonomiska vårproposition, tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2007 (yttr. 2006/07:AU2y)
-EMD-

4. Justering av yttrande till KU över vårprop., vad gäller punkterna 10-12 (yttr. 2006/07:AU3y)
-EMD-

5. Justering av yttrande till FiU över vårprop., vad gäller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (punkt 1)
(yttr. 2006/07:AU4y)
-EMD-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (ingen tidpunkt bestämd)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till yttr. 2006/07:AU2y
Punkt 4 Utkast till yttr. 2006/07:AU3y
Punkt 5 Utkast till yttr. 2006/07:AU4y
Punkt 7 Skickas elektroniskt