Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2008-02-12 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 Miniseminarium Åsa Sohlman, Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning, presenterar slutbetänkandet Nya förutsättningar fö ...

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-KBH-

3. Reseberättelse från arbetsmarknadsutskottets studieresa till Sydkorea i september 2007 för godkännande och överlämnande till riksdagsstyrelsen
-EMD-

4. Fråga om överlämnande av motionerna 2007/08:A212 och 2007/08:A218 till sammansatta justitie- och socialutskottet
-GU-

5. Fråga om mottagande av motion 2007/08:Ub408 från utbildningsutskottet
-GU-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (tisdagen den 19 februari kl. 11.00)


Bilagor


Punkt 2 KOM (2008) 10, Rapport om jämställdhet - 2008 (endast elektroniskt)
Punkt 3 Reseberättelse från arbetsmarknadsutskottets studieresa till Sydkorea i september 2007*
Punkt 6 Protokoll 2007/08:8, 2007/08:9 och 2007/08:10 (endast elektroniskt)