Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2008-02-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 Miniseminarium Lena Nekby, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, om forskning på området diskriminering på arbets ...

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. Val av ny ordförande (ev.)

3. EU-information från kansliet
-GU-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (torsdagen den 21 februari kl. 10.00)

Bilagor


Punkt 5 Protokoll 2007/08:11 (endast elektroniskt)