Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2008-03-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-37 OBS (f.d. BoU:s sessionssal) Information 1. JämO Anne-Marie Bergström åtföljd av Magnus Jacobson och Bengt Nilsson 2. Johan Rudebe ...

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Fråga om mottagande av motion 2007/08:N249 från näringsutskottet
-GU-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 1 april kl. 11.00)

Bilagor


Informationspunkt 2 PM
Punkt 5 Protokoll 2007/08:13 (endast elektroniskt)