Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-06 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-37 OBS (f.d. BoU:s sessionssal)

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Justering av bet. 2007/08:AU6 En effektivare arbetslöshetsförsäkring
-GU- och -AOA-

4. Justering av bet. 2007/08:AU8 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
-EMD-

5. Justering av bet. 2007/08:AU9 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m.
-EMD-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (torsdagen den 8 maj kl. 10.00)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2007/08:AU6
Punkt 4 Utkast till bet. 2007/08:AU8
Punkt 5 Utkast till bet. 2007/08:AU9
Punkt 7 Protokoll 2007/08:18 (endast elektroniskt)