Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 Information av särskilde utredaren Sören Öman åtföljd av revisionsdirektören Dan Ljungberg och departementssekreteraren Jenny Oretun o ...

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Behandling av proposition 2007/08:99, Tilläggsbudget 1 för 2008 och följdmotioner för yttrande till FiU
-GU-

4. Behandling av proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2-11och följdmotioner för yttrande till KU
-GU-

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (torsdagen den 22 maj kl. 10.00)

Bilagor


Punkt 3 PM + motioner (endast elektroniskt)
Punkt 4 PM + motioner (endast elektroniskt)
Punkt 6 Protokoll 2007/08:20 (endast elektroniskt)