Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2008-06-03 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information från kammarkansliet om riksdagens hantering av EU-frågor

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. Justering av bet. 2007/08:AU10 Nya regler om rätt till ledighet från anställning
-GU-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (ingen tidpunkt bestämd)

Bilagor


Punkt 1 Verktyg i riksdagens EU-arbete - en översikt
Punkt 3 Utkast till bet. 2007/08:AU10
Punkt 5 Protokoll (endast elektroniskt)